Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Komendy Miejskiej w Tychach.

Metryczka

Data publikacji 12.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Cichowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Cichowski Zespół Łączności i Informatyki
do góry