Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ

WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

 
 
 
Budynki i lokale .......................................................... 279.361.209,61

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .................................... 33.888.335,27

Kotły i maszyny energetyczne ........................................... 2.750.791,07

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ............ 55.486.870,22
 
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ......................... 282.550,07
 
Urządzenia techniczne ................................................... 50.022.508,81
 
Środki transportu ....................................................... 142.604.510,90
 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ................... 16.222.849,76
 
Razem ................................................................ 580.619.625,71
 
 
 

Tychy

 
Aleja Bielska 46
użytkownik: KMP
Dec. Prezydenta Miasta Tychy nr II/GN-III/SP/72244/9/2001 z dnia 23.07.2001 r.

Metryczka

Data publikacji 12.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Cichowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Cichowski Zespół Łączności i Informatyki
do góry