Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Szczegółowe informacje dot. naboru do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach

Kto może zostać pracownikiem korpusu służby cywilnej w Policji? Jak zostać pracownikiem cywilnym Policji? Jak poprawnie skompletować wymagane dokumenty?

Komenda Miejska Policji w Tychach to instytucja, która zatrudnia funkcjonariuszy Policji  i pracowników cywilnych, w tym członków korpusu służby cywilnej.

 

 

Zasady naboru pracowników do korpusu służby cywilnej (KSC) reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018 poz 1559 z późn. zm.).

W naszym urzędzie nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej organizuje dyrektor generalny urzędu, tj. Komendant Miejski Policji w Tychach. Nabór do ksc organizuje się                w celu wyłonienia najlepszego kandydata, spośród kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze.

Nabór do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Policji jest otwarty  i konkurencyjny, a szczegółowe zasady jego organizowania i prowadzenia określa Decyzja  nr  96 /18 Komendanta Miejskiego Policji w Tychach w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w KMP w Tychach.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2018
Data modyfikacji 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba udostępniająca informację:
Artur Dziubany Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Artur Dziubany
do góry