Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Kto może zostać pracownikiem korpusu służby cywilnej w Policji?

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie,

  • korzysta z pełni praw publicznych,

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

            przestępstwo skarbowe,

  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku pracy,

  • posiada nieposzlakowaną opinię.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2018
Data modyfikacji 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba udostępniająca informację:
Artur Dziubany Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Artur Dziubany
do góry