Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Miejska jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego  Komendant Miejski Policji w Tychach, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Tychy.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Miejskiej jest obiekt KMP w Tychach przy Aleji Bielskiej 46.

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 24.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Cichowski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Artur Dziubany
do góry