Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

I. KIEROWNICTWO:
 1) Komendant Miejski Policji,
  2) Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego.

II. WYDZIAŁ KRYMINALNY:
 1) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy,
  2) Zespół Dochodzeniowo - Śledczy,
  3) Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób,
  4) Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową.

III. ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

IV. ZESPÓŁ DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

V. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU:
 1) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy,
 2) Zespół Dochodzeniowo - Śledczy,
 3) Jednoosobowe Stanowisko – Magazyn Dowodów Rzeczowych.

VI. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ:
 1) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy,
 2) Zespół Dochodzeniowo – Śledczy.

VII. WYDZIAŁ PREWENCJI:
 1) Zespół Prewencji Kryminalnej,
 2) Zespół do spraw Wykroczeń,
 3) Zespół Wywiadowczy,
 4) Referat Patrolowo – Interwencyjny:
 a) Zespół I,
 b) Zespół II,
 5) Zespół Dyżurnych,
 6) Jednoosobowe Stanowisko Zarządzania Kryzysowego,
 7) Zespół Operacji Policyjnych,
 8) Rewir Dzielnicowych I,
 9) Rewir Dzielnicowych II,
 10) Zespół do spraw Nieletnich i Patologii ,
 11) Zespół Przewodników Psów Służbowych,
 12) Zespół Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych.

VIII. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO.

IX. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO – INFORMACYJNYCH.

X. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI.

XI. ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA. 

XII. ZESPÓŁ PREZYDIALNY.

XIII. ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA.

XIV.ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI.

XV. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

XVI. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.

1) Kancelaria Tajna

Metryczka

Data publikacji 26.11.2008
Data modyfikacji 19.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Tkaczuk
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Cichowski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Połeć
do góry