Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

 

Komendą kieruje Komendant Miejski przy pomocy Zastępców Komendanta Miejskiego, Naczelników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji praz zespołów.

 

W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Miejskiego Policji zakres jego zadań i kompetencji przejmuje I Zastępca Komendanta Miejskiego, w razie jego nieobecności Zastępca Komendanta Miejskiego. Na czas nieobecności Komendanta Miejskiego, I Zastępcy Komendanta Miejskiego oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego, obowiązki Komendanta Miejskiego pełni wyznaczony w drodze stosownej decyzji jeden z Naczelników Wydziałów Komendy Miejskiej Policji. Zastępowanie Komendanta Miejskiego przez osoby wyżej wymienione obejmuje pełny zakres jego zadań i kompetencji chyba, że Komendant Miejski określi inny zakres.

Metryczka

Data publikacji 09.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Cichowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Cichowski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Cichowski
do góry